Vật lý 8 - Chủ đề 23: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG - PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

Bài giảng  Công thức tính nhiệt lượng - Phương trình cân bằng nhiệt theo Tài liệu dạy và học vật lý 8. Tải về tại đây.

Chuyên mục phụ