Vật lý 12: Bài 16 Máy biến áp.

Vật lý 12: Bài 16 Máy biến áp, tải về tại đây.