Chào các bạn 11a2

Chuyên mục này mở ra là để thông tin đến các bạn về kết quả học tập, hoạt động, vui chơi, và những điều các bạn muốn nói với trường lớp của mình thông qua thầy chủ nhiệm. Email cho thầy nhé: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. In điểm tại đây.

Đề 2012 tại đây.

Công thức tại đây.

Mẫu đơn đổi GPLX tại đây.

Bài tập Olympic11

Bài tập Olympic 11 tải về tại đây nhé các bạn

Bài tập Olympic 11 lần 2 tải về tại đây nhé các bạn

Bài tập Olympic 11 lần 3 tải về tại đây nhé các bạn, 14h00 thứ 7 (25/10/2014) tuần này gặp nhau giải quyết vậy.

Đề tham khảo lý 11 2014-2015 tải về tại đây nhé các bạn

Bài tập Olympic 11 lần 4 tải về tại đây nhé các bạn, 10h30 Chủ nhật (22/03/2015) tuần sau gặp nhau giải quyết vậy.